Hoppas på denna kombination med äldre intressanta linjer. Parning hoppas kunna ske oktober-november 2018.

Translate this page

© Copyright Age Quod Agis 2018